CV med fokus på senare års verksamhet

Annica Einarson

Född i Vadstena 1954, uppväxt i Högsjö/Vingåker. Bor i Stockholm, ateljé i Stockholm och Högsjö station.
Utbildning:
KONSTFACK Bild&Miljö (Måleri) 1977-1983
Div. vidareutbildning/kurser.
Konstnär:
Utställningar och presentation av projekt, måleri, objekt, rörliga bilder, foto, teckning, färgsättning.
Anordnare: museer, konsthallar, gallerier, andra platser och sammanhang.
T.ex: VALÅRET 2014 – ett konstprojekt som ägde rum på gator och torg, på Supermarket och Studio 44, 2014.
Deltar i utbytesprojekt S44/A.I.R.gallery New York, Another Nature, 2016
Deltar i Supermarket 2017
Separatutställning ”Forever” om vilsenhet Studio 44 2017
XL, Studio44 2018, BoMo/Borlänge Modern 2019
Nasty Woman Studio44 2019
Div. samlingsutställningar
Projektledare och initiativtagare:
Har initierat, producerat och drivit ett 25-tal projekt inom genom kulturföreningen Art produktion Evenemang 1984-
Every Day Art: projekt i samarbete med Sveriges Konstföreningar/Arbetets konst 2015-2017.
Även projektledare/producent för konstprojekt i annan regi; Virserums konsthall, föreningen Inuti/Autism-och
Aspergerförbundet, KAKA (projekt på äldreboende) och Kista+Konst projekt i lokal i Kista galleria, KC-Öst.
Konstprojekt för ensamkommande flyktingbarn, Värmdö kommun 2012. En av tre projektledare för VALÅRET 2014.
Kulturaktiviteter på äldreboende, Temabo/Bergsund 2014-2019.
Medlem i Studio44 2014-20
Konstkonsult (utbildning):
Deltar i fortlöpande konsultutbildning som bedrivs i seminarieform, Konstnärscentrum Öst 2006-2018.
Kulturlyftet/studiebesök och seminarier:
Offentlig konst och samhällsbygge, KRO/EU-projekt, hösten 2012.
Offentlig upphandling av konst: Konstfack 2014.
Konstkonsult (uppdrag):
Seniorkultur/konstkonsult/idéer SLL/Kulturförvaltningen 2012.
Konstnärscentrum Öst konstkonsult: Uppsökande verksamhet för att intressera byggföretag och andra för konstnärlig miljögestaltning/utsmyckning.
Konkreta uppdrag; formulera konstprogram, föreslå konstnärer, avtalsförslag, presentationer, delta i samverkansgrupp m.m. Följa projektet från ”ax till limpa” 2006-2019.
Konstuppdrag:
SLL – Huddinge sjukhus, ljusgård.
Hultsfreds kommun – kreativ miljögestaltning och rondell.
HÄLSOTRAPPAN – kommunikativt konstprojekt: Konstnärlig miljögestaltning av trapphallar, färgsättning och konst på alla våningsplan, Stockholms läns landsting; Dalens, Rosenlunds, Sabbatsberg och Jakobsbergs sjukhus, 2006-2013.
Läkande trädgård – Dalens sjukhus 2012-2014
Representerad:
Statens konstråd/Konstrådet
Kommuner: Stockholm, Katrineholm, Sävsjö, Linköping, Enköping, Hultsfred, Vingåker
Landsting: Stockholm, Älvsborg, Östergötland, Västmanland, Uppsala, Kalmar
Folkets Hus och Parker, Bygdegårdar, företag
Stipendier:
Bildkonstnärsfonden arbetsbidrag (Konstnärsnämnden)
IASPIS internationellt kulturutbyte (Konstnärsnämnden)
Simone de Dardels fond (Konstakademien)
Verner Åkermans fond (Konstakademien)
Stockholms stad kulturstipendium
Blums fond (Svenska konstnärers förening)
Helge Ax:son Johnsons stiftelse
Längmanska kulturfonden
Vingåkers kommuns kulturstipendium
Konstfack
Övrigt:
Konstnärsfackligt arbete/förtroendevald:
Ledamot: Riksstyrelsen Konstnärernas riksorganisation/KRO
Ordförande: Konstnärscentrum Öst 2001-2006
Förtroendevald: KRO/invalsnämnd 2008-2020
Styrelse: Art produktion Evenemang 1984-2020
Styrelse, programgrupp: Studio 44, 2014-2019